Quỹ Nghiên cứu Thách thức Toàn cầu mời nộp hồ sơ
09/02/2020

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội xin trân trọng chuyển tiếp thông tin về hai chương trình thuộc Quỹ nghiên cứu Thách thức Toàn cầu hiện đã chính thức mở nhận hồ sơ. Hai chương trình này đã được giới thiệu trong Bản tin Quý số 4 mà Đại sứ quán Anh gửi gần đây.

 

1. Dự án Kết nối (Global Challenges Research Fund Networking Grants) Vòng 6

 

Chương trình này giúp các nhà nghiên cứu thuộc các ngành khác nhau từ các nước đang phát triển cùng các Nhà khoa học Vương quốc Anh tổ chức các sự kiện kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác mới và xây dựng các ý tưởng nghiên cứu liên ngành để giải quyết các thách thức toàn cầu. Tổng mức tài trợ lên đến 25.000 Bảng Anh. Quỹ hy vọng các mạng lưới mới thiết lập sau Dự án này có thể nộp hồ sơ xin các khoản tài trợ lớn hơn thuộc Quỹ GCRF và các Quỹ khác.

 

Hạn nộp hồ sơ Vòng 6: 31/03/2020

 

(Vòng 7 dự kiến mở vào Mùa Hè 2020)

 

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại: https://acmedsci.ac.uk/grants-and-schemes/grant-schemes/gcrf-networking-grants

 

 

2. Chương trình tài trợ mạng lưới nghiên cứu về khí hậu (GCRF Collective Programme Climate Resilience Network Development Call)

 

Trong khuôn khổ Quỹ Nghiên cứu Thách thức toàn cầu, Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội của Anh (ESRC) triển khai Chương trình này nhằm hỗ trợ xây dựng các nhóm làm việc chung giữa nhà nghiên cứu - nhà thực hành - nhà hoạch định chính sách, với mục tiêu tìm kiếm các giải pháp mới cho các rủi ro khí hậu phức tạp. Tổng mức tài trợ lên đến 200.000 Bảng Anh. Các nhóm thành công sẽ được mời đăng ký vòng thứ hai của Chương trình, tập trung vào thiết kế các giải pháp cụ thể.

 

Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2020.

 

Xem chi tiết và nộp hồ sơ tại: https://esrc.ukri.org/funding/funding-opportunities/ukri-gcrf-collective-programme-climate-resilience-network-development-call/

 

Mời các nhà nghiên cứu quan tâm nộp hồ sơ và/hoặc chuyển tiếp thông tin tới các nhà nghiên cứu trong mạng lưới có liên quan.  

Tin khác