Thông tin về chương trình du học pháp theo diện DFMS/ DFMSA
29/08/2019

Thời gian: 14g00, Thứ tư, ngày 04 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp Lầu 1, tòa nhà 15 tầng, Đại học Y Dược.

Nội dung: thông tin về chương trình du học tại Pháp theo diện DFMS/DFMSA.

Thành phần tham dự: 

  • Phía Pháp: M.Mourez; M.Marion Fontaine; Mme. Jeanne Cottenceau
  • Phía Việt Nam: Đại diện phòng HTQT và các bác sĩ, giảng viên.

Tin khác