Tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ của trường Đài học Khoa học Y tế công cộng, Đại học Chulalongkorn - Thái Lan 
11/03/2019

Tuyển sinh Thạc sĩ và Tiến sĩ của trường Đài học Khoa học Y tế công cộng, Đại học Chulalongkorn - Thái Lan cho học kỳ mùa thu năm 2019. Hiện trường có rất nhiều học bổng toàn phần, bán phần và ưu đãi dành cho sinh viên Việt Nam.

Tham khảo link đào tạo: http://cphs.chula.ac.th/index.php/program-in-public-health 
Tham khảo link học bổng: http://cphs.chula.ac.th/index.php/scholarships-and-awards

Hạn chót: 30/4/2019. 

Ứng viên quan tâm hoặc cần hỗ trợ, liện hệ email: truongnguyenxuanquynh@gmail.com 

(Tiêu đề ghi: CPHS)

Tin khác