Chương trình HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIỮA ĐẠI HỌC THÀNH CÔNG (NCKU) VÀ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM “2021 UMP-NCKU JOINT RESEARCH PROGRAM”
31/01/2021

Chương trình HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIỮA ĐẠI HỌC THÀNH CÔNG (NCKU) VÀ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM “2021 UMP-NCKU JOINT RESEARCH PROGRAM”

(tài trợ tổng cộng 40.000USD cho 5 dự án chung với số tiền 4.000USD/dự án/mỗi trường; thông tin chi tiết xin xem thêm ở file đính kèm). 

https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/CHU%CC%9BO%CC%9BNG-TRI%CC%80NH-HO%CC%9B%CC%A3P-TA%CC%81C-NGHIE%CC%82N-CU%CC%9B%CC%81U-GIU%CC%9B%CC%83A-%C4%90A%CC%A3I-HO%CC%A3C-CHENG-KUNG-VA%CC%80-%C4%90A%CC%A3I-HO%CC%A3C-Y-DU%CC%9BO%CC%9B%CC%A3C-TP%20(20210118)%20final.docx

https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/2021_UMP-NCKU_Joint_Research_Program-_PI_Application_Form_(20210128).docx

https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/2021_UMP-NCKU_Joint_Research_Program-_Call_for_Proposals_(20210128)%20final.docx

Hạn chót đăng ký cho Thầy Cô Đại học Y Dược Tp.HCM là ngày 22/02/2021. 

Tin khác

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn UK...

20/09/2023

Sáng ngày 18/09/2023, Đoàn UK National Health Service (NHS) đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Y Dược Thành phố...

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP ĐOÀN ỦY...

07/09/2023

Ngày 06/09/2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón đoàn Ủy ban Y tế Nhật Bản