Chương trình HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIỮA ĐẠI HỌC THÀNH CÔNG (NCKU) VÀ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM “2021 UMP-NCKU JOINT RESEARCH PROGRAM”
31/01/2021

Chương trình HỢP TÁC NGHIÊN CỨU GIỮA ĐẠI HỌC THÀNH CÔNG (NCKU) VÀ ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP.HCM “2021 UMP-NCKU JOINT RESEARCH PROGRAM”

(tài trợ tổng cộng 40.000USD cho 5 dự án chung với số tiền 4.000USD/dự án/mỗi trường; thông tin chi tiết xin xem thêm ở file đính kèm). 

https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/CHU%CC%9BO%CC%9BNG-TRI%CC%80NH-HO%CC%9B%CC%A3P-TA%CC%81C-NGHIE%CC%82N-CU%CC%9B%CC%81U-GIU%CC%9B%CC%83A-%C4%90A%CC%A3I-HO%CC%A3C-CHENG-KUNG-VA%CC%80-%C4%90A%CC%A3I-HO%CC%A3C-Y-DU%CC%9BO%CC%9B%CC%A3C-TP%20(20210118)%20final.docx

https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/2021_UMP-NCKU_Joint_Research_Program-_PI_Application_Form_(20210128).docx

https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/2021_UMP-NCKU_Joint_Research_Program-_Call_for_Proposals_(20210128)%20final.docx

Hạn chót đăng ký cho Thầy Cô Đại học Y Dược Tp.HCM là ngày 22/02/2021. 

Tin khác

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp trường...

03/09/2019

Sáng ngày 3/9/2019, đoàn đại biểu Trường Đại học Trung Y Dược An Huy, Trung Quốc  (AHUCM) do GS. Wang XianJun - Bí thư...

LỄ KÍ KẾT HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH...

11/10/2022

LỄ KÍ KẾT HỢP TÁC GIỮA ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MAIWP QUỐC...