Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn Đoàn Trường Đại học Sydney
10/11/2023

Sáng ngày 09/11/2023, Đoàn Trường Đại học Sydney đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn đại diện từ Trường Đại học Sydney gồm:

 1. GS. Greg Fox - Giám đốc Đại diện trường Đại học Sydney tại Việt Nam, Khoa Y, Đại học Sydney.
 2. GS. Nguyễn Thu Anh - Giám đốc điều hành Cơ sở Sydney Việt Nam, Đại học Sydney.
 3. Ths. Martinus (Martijn) Oostendorp - Phó Giám đốc, Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng, Đại học Sydney.
 4. Ms. Gemma Blunt - Giám đốc, Tính toàn vẹn và Chất lượng Thử nghiệm, Trung tâm Thử nghiệm Lâm sàng, Đại học Sydney.
 5. Ths. Phạm Ngọc Yến - Khoa Y, Đại học Sydney.

Về phía Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của các Thầy/Cô:

 1. PGS. TS. Nguyễn Duy Phong - Phó trưởng khoa -  Khoa Y Tế Công Cộng
 2. TS. Huỳnh Hồ Ngọc Quỳnh - Trưởng VP khoa - Khoa Y Tế Công Cộng
 3. ThS. Kim Xuân Loan - Phụ trách NCKH-HTQT – Khoa Y Tế Công Cộng
 4. CN. Võ Ý Lan - Tổ NCKH-HTQT - Khoa Y Tế Công Cộng
 5. BS. Võ Trần Trọng Bình - Tổ NCKH-HTQT - Khoa Y Tế Công Cộng
 6. ThS.BSCKII. Lê Hồng Ngọc - Giảng viên Bộ môn Lao và Bệnh phổi – Khoa Y
 7. ThS.BS. Trần Ngọc Nguyên - Giảng viên Bộ môn Lao và Bệnh phổi – Khoa Y
 8. TS.BS. Huỳnh Minh Tuấn - Phó Trưởng Bộ môn Vi sinh – Ký sinh - Khoa Y
 9. TS.BS. Nguyễn Đức Khánh - Giảng viên Bộ môn Nội tổng quát – Khoa Y
 10. ThS.BS. Nguyễn Nhật Quỳnh  - Giảng viên Trung tâm Bác sĩ gia đình - Khoa Y
 11. TS.BS. Huỳnh Trung Sơn  - Giảng viên Trung tâm Bác sĩ gia đình – Khoa Y
 12. BSCKI. Mã Tùng Phát Giảng viên Bộ môn Nội tiết - Khoa Y

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ các nội dung có thể hợp tác trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh & Trường Đại học Sydney.  

Buổi làm việc đã diễn ra hiệu quả và thành công, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội.

 

Đại diện trường Đại học Sydney

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng với đại diện Trường Đại học Sydney

Phòng Hợp tác Quốc tế

Tin khác

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP ĐOÀN CƠ...

26/01/2024

ngày 25/01/2024, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh tiếp đoàn Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP ĐOÀN...

13/12/2023

Ngày 11/12/2023,  Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã tiếp đại diện Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ)