Dự án của Joint Research Center (JRC) tài trợ đề tài nghiên cứu, tập trung vào các mảng: Y học dự phòng và quản lý sức khoẻ; Chăm sóc sức khoẻ thông minh và Y tế công cộng.
23/06/2020

Trung tâm hợp tác nghiên cứu Joint Research Center (JRC) giữa Đại học Quốc gia Thành Công – Đài Loan (National Cheng Kung University – NCKU) và Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh thông báo dự án tài trợ đề tài nghiên cứu, tập trung vào các mảng: Y học dự phòng và quản lý sức khoẻ; Chăm sóc sức khoẻ thông minh và Y tế công cộng.

Số lượng: 3 đề tài

Kinh phí: 18.000.000 – 21.000.000 VNĐ/Dự án;

Thời gian thực hiện dự án: 07/2020 – 07/2021;

Thời gian nhận đăng ký: đến hết 02/07/2020.

Mục đích của dự án lần này là để tăng cường kết nối với Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh và tìm ra nhóm nghiên cứu tiềm năng để NCKU có thể hỗ trợ nhiều hơn về sau, đặc biệt là trong các Joint research project với NCKU.

Trung tâm JRC hi vọng có cơ hội được hợp tác với quý Thầy/Cô trong thời gian tới (Biểu mẫu đăng kí tham gia thực hiện đề tài trong file đính kèm https://ump.edu.vn/uploads/ckeditor/files/2020_UMP%20Joint%20research.docx).

Trung tâm JRC rất mong nhận được phản hồi từ Thầy/Cô.

Tin khác