Thông báo mời nộp dự án của quỹ « Pháp ngữ với Phụ nữ »
05/04/2021

Đại dịch Covid-19 đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội chưa từng có, ảnh hưởng lâu dài đến các nền kinh tế mong manh nhất và những người dân dễ bị tổn thương nhất. Do các chuẩn mực xã hội và quan hệ giới còn chịu nhiều áp đặt, phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi đã chịu tác động nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng này. Khả năng tiếp cận các cơ hội giáo dục, đào tạo, y tế, ra quyết định và kinh tế của họ, vốn đã rất hạn chế, nay càng thụ hẹp lại. Tuy nhiên, họ là những chủ thể nằm ở trung tâm của quá trình phát triển và ứng phó với khủng hoảng. Họ thường là những người gánh vác toàn bộ gia đình và cộng đồng. Đối mặt với nhu cầu cấp thiết của phụ nữ và trẻ em gái trong không gian Pháp ngữ, theo đề xuất của Tổng thư ký Pháp ngữ, Hội đồng thường trực Pháp ngữ đã quyết định thành lập quỹ « Pháp ngữ với Phụ nữ ».

Thông báo mời nộp dự án của quỹ « Pháp ngữ với Phụ nữ » có thể tham khảo tại https://oif.wiin-organizers.com/fr/competitions/603e15f81225590b8785c01b.

Hạn nộp hồ sơ: 18 tháng 5 năm 2021.

 

 

 

Tin khác

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn UK...

20/09/2023

Sáng ngày 18/09/2023, Đoàn UK National Health Service (NHS) đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Y Dược Thành phố...

ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIẾP ĐOÀN ỦY...

07/09/2023

Ngày 06/09/2023, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đón đoàn Ủy ban Y tế Nhật Bản