Góc báo chí

Triển khai số hóa trong y tế ở Đại học y dược Thành phố Hồ...

18/12/2018

Ngày 18/12, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng GE Healthcare và công ty TNHH TD Medical khai trương Đơn vị đào...