Chiêu sinh Chương trình đào tạo "Ngoại ngữ đầu vào cho thí sinh tham gia tuyển sinh trình độ Thạc sĩ tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2023"
02/11/2022

Trung tâm Đào tạo nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp:

 

CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "NGOẠI NGỮ ĐẦU VÀO CHO THÍ SINH THAM GIA TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TẠI ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2023"

Thông báo khác