Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2023
30/11/2023

Sáng ngày 30/11/2023, Đại học Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2023 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là các thầy cô và viên chức, người lao động Nhà trường.

Nghi thức chào cờ

Hội nghị có sự tham dự của GS.TS. Trần Diệp Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Ngô Quốc Đạt – Phó Hiệu trưởng phụ trách, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc – Phó Hiệu trưởng, PGS.TS. Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch Công Đoàn Trường, cùng tham dự của Thành viên Hội đồng trường, Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị thuộc, trực thuộc và quý viên chức, người lao động là đại biểu được bầu chọn đại diện cho các đơn vị tham dự Hội nghị.

ThS. Nguyễn Lê Việt Hùng – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả
thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2023 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đã đạt được trong năm học 2022 – 2023 và thảo luận, xây dựng phương hướng hoạt động năm học 2023 – 2024.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Với vai trò là tổ chức quản trị và đề ra các chiến lược nhằm phát triển Nhà trường, Hội đồng trường đã phân công PGS.TS. Đỗ Thị Hồng Tươi – Thư ký Hội đồng trường báo cáo kết quả hoạt động, kết quả công tác giám sát năm học 2022 - 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng trường năm học 2023 – 2024. Tiếp theo đó, PGS.TS. Ngô Quốc Đạt cũng đã thay mặt Ban Giám hiệu báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và triển khai phương hướng, chỉ tiêu trong năm học mới.

PGS.TS. Đỗ Thị Hồng Tươi báo cáo kết quả hoạt động, kết quả công tác giám sát
năm học 2022 - 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng trường năm học 2023 – 2024
PGS.TS. Ngô Quốc Đạt báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học
2022 – 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024

Năm học 2022 – 2023 là giai đoạn có nhiều sự chuyển biến trong công tác quản trị của Đại học Y Dược TPHCM. Từ đó đã có những tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức triển khai các hoạt động của Nhà trường, với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Có được những thành quả đó còn nhờ vào sự đoàn kết, nhất trí cao của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, Đại học Y Dược TPHCM đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2022 - 2023 và đạt nhiều danh hiệu thi đua khen thưởng của các ngành, các cấp.

Bên cạnh đó, đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã được theo dõi đầy đủ cáo cáo hoạt động tài chính năm học 2022 – 2023 và kế hoạch tài chính năm học 2023 - 2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022 – 2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023 – 2024; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân về tổng kết công tác giám sát năm học 2022 – 2023 và phương hướng hoạt động năm học 2023 – 2024.

ThS. Trương Thị Thùy Trang – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Báo cáo hoạt động
tài chính năm học 2022 - 2023 và kế hoạch tài chính năm học 2023 - 2024
PGS.TS. Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch Công Đoàn Trường Báo cáo tổng kết phong trào thi đua
năm học 2022 – 2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023 – 2024
TS. Trần Khánh Linh – Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân trình bày báo cáo của Ban Thanh tra
nhân dân về tổng kết công tác giám sát năm học 2022 – 2023 và phương hướng hoạt động
năm học 2023 – 2024

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2023, Ban Thanh tra nhân dân đã đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở của Nhà trường. Đại diện Đoàn Chủ tịch, GS.TS. Trần Diệp Tuấn cũng đã gửi bó hoa tươi thắm đến các thành viên của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ cũ thay cho lời cảm ơn chân thành. Đồng thời, Hội nghị cũng đã tiến hành bầu ra được 11 thành viên của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 – 2025 thông qua hình thức bỏ phiếu kín và đảm bảo các nguyên tắc bầu cử theo quy định, cụ thể:

1. PGS.TS. Trần Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Đại học Y Dược TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2023; Trưởng BM Dược liệu, Khoa Dược

2. ThS. Huỳnh Chung - Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Đại học Y Dược TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2023, Giảng viên BM Phục hồi chức năng, Khoa ĐD - KTYH

3. TS.BS. Ngô Thị Tuyết Hạnh - Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Đại học Y Dược TPHCM nhiệm kỳ 2021 - 2023, Ủy viên BCH Công Đoàn Khoa Y, Giảng viên bộ môn Mô phôi – Giải phẫu bệnh, khoa Y

4. ThS. Phạm Tuấn Hiệp - Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Đại học Y Dược TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2023, Phó Trưởng phòng CTSV

5. ThS. Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Đại học Y Dược TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2023, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện ĐHYD TPHCM

6. TS. Trần Khánh Linh - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Đại học Y Dược TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2023, Chủ tịch Công đoàn Khoa KHCB

7. ThS.BS. Nguyễn Minh Mẫn - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Bệnh viện ĐHYD TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2023, Trưởng Đơn vị Tâm lý lâm sàng Bệnh viện ĐHYD TPHCM

8. ThS.BS. Nguyễn Hữu Đức Minh - Trưởng Ban Thanh tra nhân dân khoa YHCT nhiệm kỳ 2021 - 2023, Giảng viên BM Dưỡng Sinh, khoa YHCT

9. TS.BS. Trần Quang Nam - Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Khoa Y nhiệm kỳ 2021 - 2023, Trưởng khoa Nội tổng hợp Bệnh viện ĐHYD TPHCM, Phó trưởng bộ môn Nội tiết, khoa Y

10. ThS. Lâm Minh Quang - Ủy viên Ban Thanh tra nhân dân Khoa YTCC nhiệm kỳ 2021 - 2023, Giảng viên BM Sức khỏe môi trường, khoa YTCC

11. ThS. Trần Thiên Thủy Trúc - Phó trưởng BM Phục hình răng, khoa RHM

ThS. Nguyễn Hoài Phong - Trưởng Ban Kiểm phiếu điều hành phần bầu cử
Đại biểu tham gia bầu cử
Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2025

 Hội nghị viên chức, người lao động cũng là cơ hội để viên chức, người lao động bày tỏ ý kiến, góp ý của mình, góp phần thực hiện dân chủ cơ sở. Hội nghị cũng đã dược lắng nghe phần chủ trì và giải đáp thắc mắc, ý kiến đóng góp của các thành viên Đoàn Chủ tịch và các đơn vị có liên quan xoay quanh một số vấn đề về công tác đào tạo cũng như một số chủ trương, chính sách dành cho viên chức, người lao động của Trường.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Thay mặt Đảng uỷ - Hội đồng trường, GS.TS. Trần Diệp Tuấn đã phát biểu định hướng chiến lược năm học 2023 – 2024, trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của tinh thần đoàn kết, tính nhất quán định hướng chung của Nhà trường, sự đồng thuận của viên chức, người lao động và người học trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Trường; tiếp tục xây dựng chương trình học dựa theo chuẩn năng lực, trong đó chú trọng phát huy vai trò của Trung tâm giáo dục y học, đồng thời tiến hành kiểm định các chương trình theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; xây dựng quy chế nghiên cứu khoa học để động viên, khích lệ các thầy cô tham gia nghiên cứu, chú trọng thực hiện các sản phẩm và công trình nghiên cứu khoa học đi vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời tìm hiểu các đối tác uy tín để nâng tầm các công trình nghiên cứu khoa học của Trường; đảm bảo thực hiện tự chủ đại học, đảm bảo thu nhập cho viên chức, người lao động; cải thiện môi trường lao động và học tập; phát huy tầm ảnh hưởng của Nhà trường thông qua các hoạt động phục vụ cộng đồng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổng thể các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng quản trị đại học của Nhà trường.

GS.TS. Trần Diệp Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau hơn 03 giờ làm việc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp với kết quả 100% đại biểu thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị với mục tiêu trong năm học mới sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, quản trị đại học.

Ảnh lưu niệm

Với quyết tâm và sự thống nhất cao, tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà trường sẽ luôn đoàn kết, cống hiến, với tinh thần năng động, sáng tạo, vì mục tiêu đưa Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh ngày càng phát triển bền vững./.

Kính mời quý thầy cô, viên chức, người lao động truy cập link sau để cập nhật hình ảnh Hội nghị: DOWNLOAD

Huỳnh Như - Trí Hòa

Ảnh: Hồng Quang

Tin khác

Hội thảo "Ứng dụng chữ ký số trong quản lý, điều hành tại...

22/02/2024

Chiều ngày 21/2/224, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo Ứng dụng chữ ký số trong quản lý,...

Họp mặt đầu năm Xuân Giáp Thìn năm 2024

15/02/2024

Trong không khí tươi vui của những ngày đầu năm mới, Đại học Y Dược TPHCM tổ chức Buổi Họp mặt đầu năm Xuân Giáp...