Sự kiện

Chung kết "Hành trình thủ lĩnh sinh viên YDS" - Mùa 3 - Năm 2019

24/11/2019

Thời gian: 13g00, 24/11/2019
Địa điểm: Đại Giảng đường Khoa Y

Đại học Y khoa Đài Bắc (TMU) phỏng vấn

15/11/2019

Thời gian: 8g30, ngày 15/11/2019
Địa điểm: Phòng Hội thảo và Phòng Hội đồng (lầu 1)

Lễ tốt nghiệp Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học

13/11/2019

Thời gian: 7g30, thứ Tư, ngày 13/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ tốt nghiệp Khoa Y tế công cộng

12/11/2019

Thời gian: 13g30, thứ Ba, ngày 12/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ tốt nghiệp Khoa Răng Hàm Mặt

12/11/2019

Thời gian:  7g30, thứ Ba, ngày 12/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ tốt nghiệp Khoa Y học cổ truyền

11/11/2019

Thời gian: 7g30, thứ Hai, ngày 9/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Lễ tốt nghiệp Khoa Dược

11/11/2019

Thời gian:  7g30, thứ Hai, ngày 11/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Khoa Dược 

Lễ tốt nghiệp Khoa Y

09/11/2019

Thời gian:  7g30, thứ Bảy, ngày 9/11/2019
Địa điểm: Đại giảng đường - Đại học Y Dược TP.HCM

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật ngành Điều dưỡng - Kỹ thuật y...

25/10/2019

Thời gian: 7g30, ngày 25/10/2019
Địa điểm: Đại giảng đường Khoa Điều dưỡng - KTYH

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y Dược Thành...

24/10/2019

Thời gian: 24 tháng 10 năm 2019
Địa điểm: Các giảng đường ĐHYD TP. HCM

Ngày hội "Sức trẻ UMP 2019"

20/10/2019

Thời gian: 6g30 sáng - ngày 20/10/2019
Địa điểm: Đại học Y Dược TP.HCM

Đại hội lần thứ I - Hội Y học Chăm sóc giảm nhẹ Việt Nam

12/10/2019

Thời gian: 7g30 - sáng ngày 12/10/2019
Địa điểm: Hội trường 3A - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM