Sự kiện

Hội thảo "Chỉnh sửa gene" 2019

20/02/2019

Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM

Smart SAND and Organoids on chip for personalized precision medicine

17/01/2019

Địa điểm: Lầu 1, tòa nhà 15 tầng, UMP